Helmikuu on lopuillaan ja jossain vaiheessa tätä kuukauden mittaista itseni esittelyä päätin, että viimeiseksi jää se itselleni läheisin osa elämääni kuuluvista lisämausteista. Tämä asia minun elämässäni on Walkers-nuorisotyö. Olen tehnyt nuorten parissa ennalta ehkäisevää päihdetyötä viime vuosituhannen viimeisen vuoden syksystä lähtien.

Mitä on sitten ensinnäkin tapahtunut siinä ajassa? Ouluun on muun muassa tullut nuorten suhteen tiukkaakin tiukempi nollatoleranssi linja, jolla ohjataan nuorten mahdollisuuksia päästä kokoontumaan keskenään iltaisin lämpimään tilaan. Tämä tarkoittaa lyhyesti sitä, että nuorten alkoholinkäyttö nähdään syynä eikä seurauksena toisista ilmiöistä. Laki ja todellisuus ovat valitettavan kaukana toisistaan, joten nuorten keskuudessa esiintyy päihdekokeiluja ja niihin mielestäni tiukka linja ei ole ratkaisu. Nuorille tulee näyttää aikuisuus sellaisena asiana, jota kannattaa tavoitella eikä nuoruudesta tehdä ihannoitavaa. Nuorille voi näyttää aikuisina esimerkin myös sellaisesta hauskanpidosta, johon ei päihteet kuulu. Näin ei myöskään tule aamulla päänsärkyä eikä tarvitse miettiä, muistaako tapahtumia vai ei ja kuka muistaa sekä mitä muistaa? Itse koen, että nollatoleranssi on vienyt ongelmat piiloon ja mahdollisiin kotibileisiin, jonka seurauksena muun muassa muidenkin päihteiden käytön kokeilut helpottuvat nuorille. Kukaan ei ole mielestäni niin tyhmä, että toisi kovempia huumausaineita katukuvaan.

Toinen asia, mitä vuosien saatossa on tapahtunut on olemassa olevien toimijoiden puute katutyössä. Vuoden 2001 kevääseen saakka Oulussa toimi seurakunnan toimintamuotona katupartio Saapas, joka toimii myös usealla muulla paikkakunnalla (pienemmillä tai suuremmilla) vielä tänäkin päivänä. Nykyisin katutyötä tekee nuorisotoimesta tietyt työntekijät harvakseltaan ja Oulun Walkers ry., jossa itse toimin mukana.

Jälkimmäisen toimintaan voi helposti tulla mukaan. Olemme joukko tavallisia aikuisia, joilla on erilaiset elämäntaustat ja kokemukset rikkautena. Me emme ole nuorille ammattiauttajia emmekä viranomaisia, mutta meillä on mukanamme ensiapuvälineet ja ihmiselämässä opittuja taitoja toisen kohtaamiseen. Emme ole siten koulun kuraattoriosastoa, sosiaalihuoltoa tai muuta vastaavaa. Lisäksi olemme uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhteisö, jokaisella meillä voi taustalla olla erinäisiä arvoja tai uskomuksia joiden mukaan toimimme, mutta niitä asioita emme tuo kadulla toimiessa esiin emmekä siten tuputa mitään omaa elämänkatsomustamme. Katutyön tekijöiden puute on sikäli hämmentävää, että nuoriso on erittäin suurelta osalta käyttäytymiseltään erittäin fiksua ja toisekseen kadulla tapahtuu paljon vähemmän kuin jotkut sensaatiohakuiset lehdet jaksaa kirjoittaa. Walkers-nuorisotyö on Aseman lapset ry.:n alaista nuorisotoimintaa ja sen toimintamuoto on yleensä yökahvila, mutta joitakin eroja löytyy paikkakuntien välillä. Walkers-toimintaa on kaiken kaikkiaan noin kahdellakymmenellä paikkakunnalla.

Jos me haluamme tulevaisuudesta ja toisistamme välittää, näytetään myös se.

Lisätietoa Aseman lapset ry.:stä.
Lisätietoa Saappaan toiminnasta.