(kaikille naiseksi itsensä tunteville)

Se on myös sinulle oleva juhlapäivä.
Naiseuden vahvoja puolia
 älä häpeä.

Iloitse joukossa muiden kanssa,
            kaikkea hyvää.