Missä kulkee raja, jolloin ihmistä voidaan sanoa laiskaksi? Onko se silloin, kun opiskelee ja haluaa joukkovoiman puuttuessa korjata yhteiskunnallisia epäkohtia aktiivisuudella? Jos näin on ja silloin halutaan estää ihmisten osallisuus demokratiaan, niin mielestäni demokratia on silloin aika huono järjestelmä. Tai onko ihminen laiska, jos taistelee työttömänä oikeuksistaan saada elämälleen kunnollista perusturvaa eli jos virkamies tekee päätöksen, joka ei ole asiallinen. Mielestäni tämä ei ole laiskuutta.

432942.jpg           432944.jpg
Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisemman Euroopan puolesta 9.9.2006 Helsingissä

Itse puhun paljon kansalaispalkan puolesta vähempiosaisille enkä jaksa uskoa siihen, että ihminen tottuu siihen, jos hänelle sitä työttömänä maksetaan. On hullunkurista väittää toista. Mielestäni pienituloisen kansalaistoimintaa ei tule syyllistää. Sen tavoitteet ovat varmasti yhteiskunnan kehittämiseen pyrkiviä ja monelta osin jopa oikeudenmukaisemman yhteiskunnan saamiseksi. Joillekin tämä on tietenkin ristiriidassa omien arvojen kanssa. Toiset myyvät omia periaatteita eri hintalapuilla kuin toiset.

432940.jpg     432941.jpg
Oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisemman Euroopan puolesta osa 2 -
myös rauhantyö on tasa-arvon työtä.

En häpeä sanoa sitä, että olen elämäni aikana joutunut täyttämään usein työttömyysturva- tai toimeentulotukihakemuksen. Demokratia tarvitsee valvojansa ja mielellään tavallisen kansan parista eikä elitistisen elinkeinoelämän puolelta. Muistakaa ihmisillä on oikeus kokoontua.

432959.jpg
Autoton päivä, Oulun yliopisto 22.9.2006                     

 432945.jpg
Huumeisiin kuolleiden nuoten muistolle, 
Oulun Otto Karhin puistossa 24.10.2006

432948.jpg  
Suvaitsevaisuuden puolesta 6.11.2006, Oulu 

432946.jpg
Hyvinvointivaltion puolesta 4.12.2006, Oulu

Kuten voitte huomata, mielenosoituksissa ei aina vastusteta jotain asiaa. Kuvat ovat minun ottamiani viime vuoden loppupuolelta mukana olemistani mielenilmauksista. Maailma ei ole vielä valmis!

Laki kokoontumisvapaudesta

Alla runoni, joka kuvaa niiden ihmisten arkea, jotka ovat toimeentulotuki-luukulla ja elävät elämäänsä pienimmillä mahdollisilla tuloilla.

Rajalla

Alkuperäinen vuokrasopimus
verolippu edelliseltä vuodelta
päätös opintotuesta
opiskelutodistus
todistus jäljellä olevista opinnoista

kahden viimeisen kuun tiliotteet
tosite työnhakijaksi ilmoittautumisesta
kahden edellisen kuun palkkalaskelmat
päätökset sosiaaliturvaetuuksista ja viimeinen maksuilmoitustosite
kuitti viimeksi maksetusta vuokrasta

apteekkikuitti resepteineen
julkisen terveydenhuollon tositteet
vakuutuskirja
vesimaksu
saunamaksu
sähkölasku