Tällä viikolla vietetään YK:n rasismin vastaista viikkoa. Suomessakin kyseistä ongelmaa on valitettavasti. Siksi viikko onkin merkittävä meille tänne pohjoiseenkin. Usein viranomaisetkin kohtelevat maassamme olevia vähemmistöjä syrjivästi ja se ei valitettavasti tule juuri esille. Ainoa syrjimistä kohtaava ihmisryhmä ei ole ulkomaalainen. Myös monikulttuuriset pariskunnat, joissa toinen osapuoli on suomalainen saa syrjintää osakseen. Lisäksi Suomessa on vähemmistöjä, kuten saamelaiset ja romanit, joita ei valtaväestö mielestäni kohtele aina kovinkaan hyvin.

Muutakin syrjintää on esimerkiksi seksuaalisten vähemmistöjen kohdalla. Seksuaalinen tasavertaisuus eli Seta onkin tehnyt jo runsaan neljännesvuosisadan Suomessa. Seksuaalivähemmistöjä kohtaan esimerkiksi kirkon piireissä on varsin syviä ennakkoluuloja. Miksi ääriuskonnolliset liikkeet saavat Suomessa harjoittaa toisia ihmisiä ulkoistavaa toimintaa ja vielä hyväksytysti? Kukaan ei voi kuitenkaan määritellä mielestäni sitä, onko toinen uskova toista uskovaa parempi ihminen? Tähän esimerkiksi Malkus -niminen ryhmä Helsingin Setan alaisuudessa on juuri hyvä verkosto, joka ei ole yksin kristityille tarkoitettu yhteisö. Aivan toista laitaa on painostavan ilmapiirin ylläpitämistä harjoittava Aslan ry., joka pyrkii ihmisiä eheyttämään omien sanojensa mukaan seksuaalisissa kysymyksissä.

Pelkkä sukupuolten välinen tasavertaisuuskin on tässä maassa monin osin lasten kengissä vielä, vaikka tasa-arvoisena maana tätä kutsutaan. Väkivaltaa tässä maassa on paljon liian lähelläkin ihmisen arkeakin. Lisäksi naisen tienaama euro ennen veroja on viidenneksen pienempi miehiin nähden. Lisäksi sukupuolten välillä on eroja työllistymisasioissa. Moni ala on vieläkin liiaksi toisen sukupuolen selkeällä enemmistöllä. Muutama vuosi sitten varusmiehiksi alettiin ottamaan naisia, sitä en näe kuitenkaan hyvänä kehityksenä. Suomessa tulisikin edistää sitä, että kummankaan sukupuolen ei tarvitse koko varusmiespalvelusta suorittaa vaan siirryttäisiin jonkinlaiseen kansalaispalvelukseen, jossa opittaisiin muitakin arvokkaita kansalaistaitoja. Näitä voisivat olla hoivatyön sekä pelastuspuolen alkeet jne. Lisäksi kansalaispalvelussa voitaisiin opettaa nuorille ihmisille eri tapoja vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin. Tämä edistäisi myös demokratiaa.

Rasismin ja muukalaispelon vastainen verkosto