Huomenna ei ole koulua, toisaalta se tuntuu ikävältä, kun olisi kova halu oppia alaa. Toisaalta asian voi kääntää silti myös niin, että saadaan levätäkin. Vaativa aika meillä tulee joka tapauksessa olemaan, kun keväällä olevaa maalia kohti mennään. Muuten haastattelimme jälleen toisia ja se palvelee tiettyä tarkoitusta ensi viikolle. Lisäksi on tarkoitus ottaa haastateltavista kuvat, joten toivon mukaan siinä saadaan jo kuvauksestakin vähän palautetta. Siitä minulla ei olekaan juuri lainkaan kokemusta etenkään opettaja/oppilas välisen asetelman kautta

Iltapäivällä puhuimme siitä, millaisia mielikuvia meillä on toimittajan työssä tarvittavista ominaisuuksista? Kukaan luokkakavereista ei puhunut rehellisyydestä, mutta opettaja halusi nostaa sen tärkeimpänä esille. Hänen näkemys oli se, että toimittajan tulee olla rehellinen itselleen, haastateltavalle sekä työnantajalleen. Se ei taida ollakaan ihan kevyt vaatimus, siinä saattaa olla kuitenkin aika paljon merkittäviä tilanteita, kun täytyisi myös tuoda aika puolueeton näkemys.

Lisäksi puhuimme journalismin eri tehtävistä, joita on kaikkiaan neljä. Nämä neljä asiaa ovat:

  1. Välittää tietoa
  2. Viihdyttää
  3. Välittää ja uusia yhteiskunnan arvoja
  4. Herättää keskustelua

Näitä voidaankin miettiä, mitkä niistä on eri medioissa vahvemmin esillä kuin toisissa.