Köyhälistön kurjuus,
se jatkuvasti kasvaa.
Nouskoon punalippu onneksi riistetyn,
on aika uuden taiston -
siis tovereista meillä yhteinen huoli olkohon.