Kädestäni annettuna
lämpöä ihmiselle,
osaksi elämäänsä.

Hyvästä teosta,
toiselle ihmiselle
tänään osani.