Väkivalta uhkaa
 meitä jokaista 
  väreissä,

joissa sävyt ovat määritelty.