Tiedotusopin sanastoa

Alakerta = Ajankohtainen jonkun asiantuntijan kirjoittama juttu pääkirjoitussivulla.

Denotaatio = Sanan tai ilmaisun varsinainen merkitys

ET = Ennen tekstiä, ilmoitusmyyntisanastoa, joka tarkoittaa että mainos myydään ennen tekstisivuja olevalle sivulle.

Faktalaatikko = Taitollinen elementti, joka antaa uutissesta nippelitietoa ja helpottaa lukijaa.
Fyysinen tietoturva = Fyysinen tietoturva on sitä, ettei kukaan pääse varastamaan koneita tai eri tallennusmedioita.

Hallinnollinen tietoturva = Toimintalinjausten, periaatteidein, organisaatiojörjesljen, henkilöstön tehtävien ja vastuiden sekä tietoturvaohjeiden koulutuksen ja valvonnan osa tietoturvasta.

Infoboksi = Sama kuin faktalaatikko.

Joukkoviestintä = Sanomien väittämistä suhteellisen suurelle yleisölle, jota ei ole ennalta rajattu. Journalismi = Toimitustyö, joka perustuu ajankohtaisuuteen sekä faktapohjaisuuteen.
JSN = Julkisen sanan neuvosto, jonka tehtävänä on antaa vapauttavia lausuntoja tai langettevaia päätöksiä (huomautuksia), jos jutussa esiintyy epäeettisiä asioita.

Keskinäisviestintä = Ryhmäpuhelu
Kohdeviestintä = Joukkoveistinnän kaltainen, mutta yleisö on ennalta rajattu. Esim. asuntoliite.
Kolumni = Lehdessä oleva lyhyt kirjoitus, jossa toimittaja esittää mielipiteensä jostain aiheesta, joka on yleensä ajankohtainen.
Konnotaatio = Mielenyhtymä, oheismerkitys

Levikki = Lehden keskimääräinen maksettu menekki.

Media = Joukkotiedotusväline tai joukkoviestintäväline
Myytti = Harhakäsitys

Nekrologi = Muistokirjoitus
Nosto = Sitaatti jutusta tai lisähuomautus, jolla on tarkoitus vahvistaa sanomaa.

Organisaatioviesintä = Erilaisten organisaatioiden tavoitteiden edistämistä olevaa viestintää (lue alempaa. viestintä)
Otsikko = 3-5 sanainen napakka selite jutun sisällöstä.

Paikallislehti = 1-3 kertaa viikossa ilmestyvä lehti
Painos = Bruttolevikki, joka sisältää tilaukset irtonumerto sekä työkappaleet.
Pakina = Lyhyt kirjoitus, jossa on huumoria. Pakinoita esiintyy aikakaus- sekä sanomalehdissä.
Paradigma = Ajatusmalli, lähestymistapa
Preliminääri = Pääkirjoitussivu, joka on Suomessa yleensä kolmas sivu. Poikkeus: Aamulehti.
Pro sheed = Lehden koko, ns. iso sanomalehti -koko.
Puffi = Tekstimainos
Pääkirjoitus = Ajankohtainen mielipide, joka on nimettömänä kirjoitettu lehden alkusivuille

Sanomalehti = 4-7 kertaa viikossa ilmestyvä lehti
Semiotiikka = Viestinnän merkkien ja merkkijärjestelmien tutkimus
Skuuppi = Juttu, jota ei muissa medioissa julkaista.
Struktualismi = Rakenteellisuuden korostus
Syntagma = Kahden tai useamman sanan lauseopillinen kokonaisuus

Tabloid = Lehden koko, ns. iltalehtikoko.
TJ = Tekstin jälkeen, sama kuin ET, mutta uutisjuttujen jälkeen.
Tekninen tietoturva = Käyettävien laitteiden ja ohjelmistojen tietoturva

Viestintä = Viestintä on sanomien vaihdantaa lähettäjän ja viestittäjän välillä.
Vinjetti = Osastotunnus, joka auttaa lukijaa tunnistamaan osaston.
Volyymi = Levikki kerrottuna tiettyyn ajanjaksoon sisältyvien ilmestymiskertojen määrällä.

Yläkerta = Sama kuin Alakerta, mutta sivun yläosassa.