Kunnanhallituksen jäsenten vaali
Valtuuston kokouksista ilmoittaminen
Kunnallisten ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen
Hallintosäännön muuttaminen
Ranuan eläinpuiston maankäytön yleissuunnitelman esittely
Sosiaali- ja terveyslautakunnan täydennysvaali
Määräalan ostaminen
Tilan myyminen
Asemakaavan muutos
Rantakoivikon ja Koivutien tonttien hinnat
Investointimuutosten hyväksyminen ja investointivarauksen kohdentaminen elinkeinopoliittisiin hankkeisiin
Kirjastoauton hankintaa koskevan investointiosan muutoksen hyväksyminen
Pitkäaikaisen lainan ottaminen
Ranuan Aihiotuote Oy:n rahoitus ja omaisuusjärjestelyt
Valtuutettujen ja muiden kunnan asukkaiden tekemät aloitteet
Vesihuoltoavustuksen myöntäminen
Lukion virkanimikkeiden muuttaminen
Teknisen lautakunnan täydennysvaali
Luovutuskirjan hyväksyminen
Hankeselvitykset
Talouskatsaus tammi-huhtikuulta 2007
Vuoden 2007 talousarvion muuttaminen vahvistetun säästötavoitteen saavuttamiseksi
Tilinpäätöksen 2006 annettu tilintarkastuskertomus, tilipäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006
Tilan ja kahden määräalan myyminen
Keskusvaalilautakunnan täydennysvaali
Eroaminen luottamustehtävistä
Lausunnon antaminen maantie 19594 liikennejärjestelyistä Ranuan kirkonkylän kohdalla
Talouskatsaus tammi-heinäkuulta 2007
Vuoden 2007 talousarvion muutoksen hyväksyminen
Valtioneuvostolle toimitettavan kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman hyväksyminen
Sijoitustoiminnan perusteiden muuttaminen
Tilan myyminen
Tilan myyminen
Määräalan myyminen
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta Rovaniemen kaupungin kanssa
Ympäristönsuojelun yhteistoiminta Rovaniemen kaupungin kanssa
Periaatepäätös kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 6§:n mukaiseen kuntayhtymään kuulumisesta erityishuoltopalvelujen osalta
Päivähoitotyöryhmän esitys varhaiskasvatuksen uudelleenorganisoimisesta
Asmuntin ja Kuukasjärven koulujen toiminta-aika
Vuoden 2008 talousarvio ja vuosien 2008-2010 taloussuunnielma
Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008
Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008