Tänään
en ole riistettynä.

             Vappuna,
runoilija valitsee sanansa vapaana.

Kädet ovat irti,
          kenenkään kahleista.